ติดต่อเรา
ห้องสมุดส่วนผสมอาหารเสมือน
(virtual food ingredient library)
ที่อยู่
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-562-5020
แฟกซ์
02-562-5021
Facebook
FST.KU