ข่าวสาร
บนสังคมออนไลน์ มีการแชร์คลิปวิธีดูว่าในอาหารมีธาตุเหล็กหรือไม่ ด้วยการใช้แม่เหล็กดูดแต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร
บนสังคมออนไลน์ มีการแชร์คลิปวิธีดูว่าในอาหารมีธาตุเหล็กหรือไม่ ด้วยการใช้แม่เหล็กดูดแต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์- ตรวจสอบกับ ผศ.ดร.กฤษกมล ณ จอม ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาห...
วันที่ 09 เมษายน 2564
หนังสือ พืชป่าสมุนไพร จากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
หนังสือ พืชป่าสมุนไพร จากกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีข้อมูลพืชสมุนไพรประมาณ 700 ชนิด และตำรับยาสมุนไพรประมาณ 200 ตำรับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1: “พืชสมุนไพร”... ที่ใช้ทำเครื่องยา ส่วนที่ 2 : “ตำรับยา”... เป็นชื...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2564
กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ เกี่ยวกับวัตถุเจือปนในอาหาร
กระทรวงสาธารณาสุข ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 ที่กำหนดปริมาณการใช้ http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 417 ที่แจ้งยกเลิกฉบับก่...
วันที่ 04 พฤษภาคม 2564