ความรู้และนวัตกรรม
ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร. กฤษกมล ณ จอม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ที่มีความชำนาญด้านงานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ อาศัยการวิเคราะห์และตรวจวัดสารเมแทบอไลต์หรือสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในระหว่างกระ...
วันที่ 08 เมษายน 2564
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารใหม่ ผ่าน “การให้ความร้อนแบบ โอห์มมิก”
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารใหม่ผ่าน “การให้ความร้อนแบบโอห์มมิก” ที่เป็นเทคโนโลยีการให้ความร้อนแก่อาหารโดยตรงและรวดเร็ว สามารถคงคุณลักษณะ คุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ก่อนการแปรรูป งานวิจัยใช้ได้จริง โดย ผศ.ดร. ปิต...
วันที่ 09 เมษายน 2564
อาหารเน่าเสียจากจุลินทรีย์ป้องกันได้ ด้วยนวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัย ของ ผศ.ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
อาหารเน่าเสียจากจุลินทรีย์ป้องกันได้ด้วยนวัตกรรมใหม่จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ ที่เน้นการใช้สารจากธรรมชาติในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร ...
วันที่ 09 เมษายน 2564